Technika
Mój problem to przedstawić Wam moje prace w malarstwie sposób jasny i zrozumiały, bo pomysł, który powstał w czasie terapii zajęciowej leczenia depresji wymaga szerszego opisania zasad projektowania i budowania tych kompozycji malarskich. Rozpoczynając realizację pomysłu obrazowania barwnym alfabetem utworów literackich, widziałem jakieś światełko, do którego zamierzałem się zbliżyć. W trakcie pracy nad poszczególnymi sposobami tworzenia stwierdziłem, że nic na ten temat nie wiem. Pierwszą kompozycją była laurka dla żony. Kamilla Celina, to trzynaście liter a tylko osiem alfabetu,Barbara siedem liter a tylko trzy litery alfabetu, różnice wizualne wykonanych kompozycji ujawniały się przy każdej nowej pracy. Laurki, 5..Otrzymały nazwę, "Psychografy" Każde imię dawało inny obraz, można sobie wyobrazić jak olbrzymia może być ich liczba. Następnym elementem poza literami imienia to alfabet, opracowanie palety barw, jakimi będzie obrazowana treść imienia kształtu i tła. Znowu olbrzymia ilość takich opracowań. W pierwszym etapie opracowałem paletę takich alfabetów.

Paleta alfabetów

Pierwszy alfabet- synchroniczny do kompozycji nie kodowanych Drugi podstawowy, do zapisu powszechnie znanych treści. Pozostałe;fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, Czerwony, to alfabety, w których 6 samogłosek otrzymuje kolory w tonie koloru n. p. czerwonego.

W treści utworu jest do 80% samogłosek, daje to obrazowi przewagę koloru zastosowanego alfabetu Można powiedzieć, że została utworzona prze zemnie i dla mnie paleta barw jak wyżej, były to barwy czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, niebieskie, fioletowe. Przyjmując, że chcę otrzymać kompozycję o przewadze niebieskości to czterem samogłoskom n. p. = a, i, e, o, daję cztery kolory w gradacji niebieskiej. Po wykonaniu pierwszej kompozycji, nie miałem wyobrażenia jak będą wyglądały następne. Obraz za obrazem ujawniał mi, że wpadłem w morze możliwości kształtowania kompozycji projektowanych w ten sposób. Przykład pierwszy Imię Barbara

Paleta alfabetów Paleta alfabetów
Paleta alfabetów Paleta alfabetów

Cały rozwój tego tematu trwał wiele lat jest to najbardziej owocny rozdział mojej twórczości. Po temacie "psychografy" następny rozdział to "Moje kodowane". Cała twórczość tego rozdziału oparta jest na wierszach napisanych przeze mnie. dawało mi to możliwość budowania kompozycji z treści którą sam tworzyłem dla kompozycji, pozwoliło mi to na planowanie jej wyglądu, przy zastosowaniu odpowiedniego barwnego alfabetu mającego wpływ na obraz, Przykład:

Paleta alfabetów

Zasada tej kompozycji; płatki to litery 4,4, 4, 4, 4, 4,5. 5, 5, 5, 5, 5. 4,4, 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5, 5, 5..Moja myśl, moja wola, moja rola, Dawać swoim dobro cześć pomoc chleb Wasz bieg, goni cień mego dnia. Jasny dzień Babia szuka ciszy lasów Dęby dają Bogu swój szum rano Balet liści, wiatr śniąc kręci mocno Chłop amory snuje, potem zbywa depce Dureń dzban zbije płacz cicho sączy .Prosty zapis barwnymi kwadratami poza wyglądem wynikającym z treści nie zadawalał mnie Przez zastosowaniu sześcioboków pojawiało tam jeszcze tło, które było dodatkowym szczegółem kompozycji. Wersja w jasnym sześcioboku kwiat abstrakcyjny każdy płatek to litera, ponieważ każde słowo w tym wierszu ma nie więcej niż cztery czy pięć liter możliwe było wykonanie tej kompozycji. Kodowanie mojej poezji rozszerzyło budowę kompozycji na wszystkie 24 litery alfabetu to jeszcze bardziej skomplikowało rozwiązanie problemu, jaki to ma być alfabet, z tabeli czy indywidualnie opracowany. Wiersz Jana Pawła II "Strumień" alfabet niebieski z tabeli Dalsze prace w tym kierunku otworzyły nowy pomysł gdzie wygląd kompozycji polega na użyciu alfabetu przeznaczonego dla samogłosek.

Paleta alfabetów

Poniższy przykład obrazuje sposób jej tworzenia. Przy pomocy Jednego kształtu i sześciu barw, budowana jest kompozycja z 24 liter

Paleta alfabetów

To jest kompozycja hymnu Dawida "Pan jest moim pasterzem" W Polu kwadratu jest jeden kształt dla wszystkich 24 liter ustawiony w czterech kierunkach w zależności jakiej litery dotyczy. Dla jasności n. p.= a, b, c, d, każda literka ma taką samą barwę a kształt jeden ale w różnym ułożeniu. Wybór jaki kolor ma mieć każda czwórka zależy od koncepcji artysty, jeżeli w treść obrazowanego utworu ma 300 liter w tym 110 Jest jednej czwórki i na pozostałe pięć czwórek przypada nie więcej jak po 30, to koloryt będzie jak wyżej. Przewaga żółci i czerwieni, tak że można każdą treść przekazać w zaplanowanym kolorycie. Podobnie wykonałem jeden sześcian gdzie każda strona podzielona na cztery trójkąty daje 24 litery . o literze decyduje kolor i położenie trójkąta zgodnie z alfabetem opracowanym dla danej kompozycji. Szczególnie trudnym tematem jest tworzenie kompozycji alfabetem klinowym Z paru wzorów z Internetu, opracowałam swój własny wzór alfabetu i aby to miało jakiś związek z oryginalnym pismem Szumerów zapisałem w tworzonych kompozycjach fragmenty eposu o Gilgameszu z książki Roberta Stillera.

Paleta alfabetów Paleta alfabetów
Paleta alfabetów


Adam Tarnawski

Artysta - malarz.

Urodzony 24 grudnia 1923 roku w Przemyślu.

Twórca stylu malarskiego - Kodyzmu, będącego obrazowaniem treści literackich przy pomocy barwnych alfabetów.

Zmarł 21 lipca 2015 roku w Krakowie.

Adam Tarnawski