O mnie
Urodziłem się 24 grudnia 1923 roku w Przemyślu. Dzieciństwo spędziłem w Krościenku nad Dunajcem. Naukę w szkole średniej w Przemyślu. Naukę przerwała mi druga wojna światowa. Całą okupację przeżyłem w rodzinnym mieście. Tam też służyłem w Armii Krajowej, do czasu aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa w październiku 1944 r., po tak zwanym "wyzwoleniu". Zostałem internowany do Związku Radzieckiego lagier 252. Do Polski powróciłem 6 lutego 1946 roku. W 1947 r. ukończyłem Liceum Handlowe w Przemyślu i z nakazu pracy w zawodzie księgowego pracowałem w Urzędzie Celnym w Krakowie do 30- 03- 198. W stanie wojennym zostałem zwolniony z pracy z uwagi na swoją przeszłość w AK.

Dobrą stroną zwolnienia było to że miałem czas na realizację swego dawnego marzenia o malarstwie Nie mając do tego odpowiedniego przygotowania zacząłem poszukiwać sposobu wypowiedzi malarskich odpowiadających moim możliwościom. Pejzaż nie, portret nie, ale pierwsze prace ukierunkowały mnie na abstrakcję. Nie chcąc powtarzać tego co w tym kierunku jest dokonane, wymyśliłem tworzenie kompozycji malarskich przez transformację alfabetu łacińskiego na barwny kod, którym zapisuję różnorakie treści

Realizując te pomysł wykonałem trzynaście obrazów poświęconych Janowi Pawłowi II. Jedenaście kompozycji dotyczy wierszy Karola Wojtyły ujętych w Tryptyku rzymskim, dwie pozostałe to: moje pożegnanie Papieża i treść testamentu Jana Pawła II. Życzliwe przyjęcie z jakim się spotkał cykl papieskie wystawiany w Galerii Instytutu JANA PAWŁA II w Krakowie 2005 roku utwierdziło Mnie w przekonaniu, że właśnie w tym kierunku powinienem kontynuować swoją twórczość.

Do chwili obecnej powstało wiele alfabetów wiele kompozycji obrazujących znanych poetów polskich i obcych, jak również moje własne. Specjalnym tematem są : psychograf, mandala i rozeta, Synchrony i alfabet klinowy Szumerów.
Adam Tarnawski

Artysta - malarz.

Urodzony 24 grudnia 1923 roku w Przemyślu.

Twórca stylu malarskiego - Kodyzmu, będącego obrazowaniem treści literackich przy pomocy barwnych alfabetów.

Zmarł 21 lipca 2015 roku w Krakowie.

Adam Tarnawski