Główna
Czuję wielką potrzebę przekazania tego, co przez te 27 lat było i jest nadal pasją mego obecnego bycia. Początek to rok 1982 stan wojenny, zwolniono mnie z pracy (przeszłość akowska), popadłem w depresję, za poradą mego przyjaciela lekarza, zająłem się malowaniem jako terapią ratującą mój stan psychiczny Przez sześć lat walczyłem z chorobą, działanie kolorów na organizm i realizacja młodzieńczych marzeń doprowadziły do wyleczenia. Pozostała pasja, która trwa nadal.

SŁOWO TRWAŁO WE MNIE, CZEKAŁO NA SWÓJ CZAS BY UJAWNIĆ NIE ZNANE, OBRAZOWANIE BARWNYM ALFABETEM TREŚCI: POEZJI I PROZY, IMION, ORAZ UCZUĆ I IDEII.

Dla mnie sztuki piękne są pokarmem dla oczu, radością serca, rozkoszą umysłu i rozwojem wyobraźni.
Adam Tarnawski

Artysta - malarz.

Urodzony 24 grudnia 1923 roku w Przemyślu.

Twórca stylu malarskiego - Kodyzmu, będącego obrazowaniem treści literackich przy pomocy barwnych alfabetów.

Zmarł 21 lipca 2015 roku w Krakowie.

Adam Tarnawski