Adam Tarnawski

Artysta - malarz.

Urodzony 24 grudnia 1923 roku w Przemyślu.

Twórca stylu malarskiego - Kodyzmu, będącego obrazowaniem treści literackich przy pomocy barwnych alfabetów.

Zmarł 21 lipca 2015 roku w Krakowie.

Adam Tarnawski